Uroczystość odbędzie się 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, Aula im. prof. Lecha Falandysza (sektor E, parter, aula 58).

Program:

  • Przemówienie JM Rektora Uczelni Łazarskiego – prof. Macieja Rogalskiego
  • Wręczenie nagród JM Rektora UŁa, dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz Brylantów Uczelni Łazarskiego
  • Uroczysty Akt Immatrykulacji
  • Wykład inauguracyjny prof. Mirosława Ząbka pt.: „Mózg poznający i mózg poznawany”.
    Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia mózgu.