Uroczystość odbyła się 29 września 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, Aula im. prof. Lecha Falandysza (sektor E, parter, aula 58).

Program Inauguracji:

  • Otwarcie uroczystości
  • Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Macieja Rogalskiego
  • Wystąpienie dr Dawida Kosteckiego dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Wręczenie Srebrnego Krzyża Zasługi prof. dr hab. Przemysławowi Szustakiewiczowi
  • Wręczenie nagród JM Rektora, dyplomów habilitacyjnych i doktorskich, Brylantów Uczelni Łazarskiego
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Doktorantów
  • Uroczysty Akt Immatrykulacji
  • Wykład inauguracyjny pt. “Następna rewolucja w chirurgii.” wygłosi prof. dr Stanislav Czudek, Ph.D.

Uroczystość była poprzedzona Mszą Świętą o godz. 11:00 w kaplicy Uczelni (sektor C, poziom -1).

Listy gratulacyjne